info

goran

ivana

bojana

 

 

 

PAVA(digitalna Photo- Audio- Video Arhiva)

PAVA je nastala v začetku 2003. leta z idejo, da se digitalne možnosti in WEB izkoristijo za digitalizacijo photo- audio- video arhiviranje umetniških projektov na področju izvajalnih umetnosti. Zamišljena je, da bi bila servis za neprofitne organizacije, umetniška in ostala društva, individualne nastope in aktivnosti društev v Srbiji. Izkušnje na področju tehnologije digitalnih medijev je bilo treba izkoristiti, v začetku skromno z Yahoo, global online network of integrated services, a pozneje Google s 4 GB(+400 GB) memorijskega prostora, internet pristopa in web strani. PAVA je utemeljila svoje delo prvenstveno na aktivnostih društev Slovencev v Srbiji in tudi kulturnih dogajanjih, gostovanjih, bodisi  manjših amaterskih društev bodisi profesionalnih gledališč iz Slovenije. PAVA je razvila www.pava.in.rs website portal s skromnih 20 MB memorijskega prostora, bolj kot informator za arhiviranje dogodkov in potrebne linke za sprejem podatkov iz arhiva. Poleg znanja software, hardware, audio in video tehnike, razpolaga z naslednjo opremo LAN in 1 MB Internet pristop, 3 PC delovne strani, scanner, laser colour printer, basic sound equipment in video recorder.
Končni izdelek so fotografije(,jpg), audio(,mp3) in video(,mpeg) zapisi v največ do 10 minut trajanja, z najzanimivejšega, najboljšega ali najpomembnejšega dela izvajanja po osebnem izboru avtorja po dogovoru s producentom(izvajalcem), ki se nahaja na internetu za pregled in prevzem. Posneti material se shrani v fizični arhiv, ki je dostopen po portalu, kjer se nahajajo tudi ostali podatki o produkciji.

Projekt
Ideja je, da se poleg že obstoječih aktivnostih na projektu PAVA , v okviru Društva Slovencev „Kredarica“ iz Novega Sada s slovenskimi sponzorji (producenti) naredijo in dogovorijo snemanja in prezentacije delov ali celotnih predstav, ki jih izvajalci iz Slovenije izvajajo v Srbiji.