Slovenija

Pihalni orkester Krka

 

ni oorkestarrkester Krka

Duvacki orkestar “Pihalni orkester Krka” osnovan je 1957. godine. Prvi dirigent orkestra obavio je pionirski rad, obzirom da vecina tadasnjih clanova orkestra nije imala odgovarajuce muzicko obrazovanje. Danas, skoro pola veka kasnije, ansambl broji 65 aktivnih, pretezno mladih, muzicki obrazovanih clanova, koji cine amaterski orkestar sa profesionalnim odnosom prema radu. Njihov repertoar obuhvata novije kompozicije slovenackih, americkih in drugih autora, kako ozbiljne, tako) i filmske i zabavne muzike. Od 1990. godine na celo orkestra je dipl. Dirigent Miro Saje, pod cijim vodstvom nizu uspeh za uspehom. Na medunarodnimm takmicenjima u Riva del Garda, Italija, 1995, 1997. i 1999. godine osvojili su najvisa fiesta u razlicitim kategorijama, a Saje-je svaki put primio nagradu kao najbolji dirigent takmicenja. Godine 1999. su u Egeru, Madarska osvojili zlatnu diplomu u umetnickoj kategoriji, a na medunarodnom takmicenju u Bambergu, Nemacka 2002. godine osvojili su prvo fiesta u kategoriji umetnicke muzike. Na slovenacki takmicenjima duvackih orkestara od 1997.do 1999.godine osvojili su u tri kategorije apsolutno prvo fiesta, a prosle godine su u kategoriji umetnicke muzike osvojili zIatnu diplomu sa posebnom pohvalom. Dostignuti rezultati potvrduju da se orkestar razvija u pravcu visokog kvaliteta, kao i da postaje poznat i na medunarodnoj sceni. Svoje ciljeve i zclju za prepoznatljivoscu mozda ce ostvariti vec iduce godine na svetskom takmicenju duvackih orkestara u Holandiji.
Miro Saje je rodeo 1965. godine u mestu Straza, Slovenija. Vec 1979. postaje clan duvackog orkestra. Gimnaziju je zavrsio u Novom mestu, a srednju muzicku skolu - odsek za trubu u Ljubljani, gde je i studirao na Akademiji za muziku, na kojoj je diplomirao 1991. ked profesora Antona Grcara. U septembru 1990. preuzeo je Duvacki orkestar Novoles. Uloga dirigenta postala za njega znacajnija. Odlucujuci putokaz na njegovom zivotnom putu biD je susret sa dirigentom Antunom Poljanicem, koji je kasnije postao i njegov prvi profesor dirigovnja, Zelja za savrsenstvom vodi' ga u Holandiju, gde je studirao ked svetski poznatog dirigenta, prof. lalla CCODi'ai godine 1999. diplomirao.